Każdy uczestnik kursu e-learningowego może bezpłatnie otrzymać imienny Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Zarejestruj się i wypełnij test.