AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności

BIM poziom 3 w procesie pracy z projektem

Firma budowlana Costain (www.costain.com) na łamach serwisu Planning and Building control today opowiedziała o kluczowej roli BIM poziomu 3 w realizacji dwuletniego kontraktu "Clouds for Coordination” (C4C), współfinansowanego przez agencję rządu brytyjskiego ‘Innovate UK’ oraz partnerów branżowych z takich organizacji jak BRE, Cardiff University, IBM oraz AEC3.

Odpowiedzialnym za projekt BIM od strony Costain był David Owens, który powiedział: "BIM poziomu 3 stawia wyzwanie posiadaczowi danych (także ponosi odpowiedzialność, jeżeli część modelu jest zła) oraz zaufania do danych. W projektowaniu BIM poziomu 3 musi nastąpić ewolucja we współdzieleniu danych projektowych oraz jak kontrakty zobaczyć tych transakcji."

W projekcie C4C dbaliśmy o to, żeby właściwi ludzie byli w stanie uzyskać właściwe dane w odpowiednim czasie. Żeby to zrobić, każdy zaangażowana strona musiała dostarczyć swoje dane BIM, ale zamiast przesłać je do centralnego systemu, dane były przechowywane na serwerach poszczególnych zespołów lub w chmurze. Następnie C4C otrzymywał i współdzielił / publikował dane. Pliki były łączone i rozpowszechniane partnerom projektu w formacie .ifc (ang. Industry Foundation Classes).
Na potrzeby C4C została opracowana z sukcesem fabryka w „chmurze” która udostępniała protokół BS1192 i respektowała potrzebę Sprawdzania, Przeglądania i Zatwierdzanie danych projektowych na wszystkich poziomach oraz rozszerzeń projektów partnerów i ich pracowników

C4C śledził proces, kiedy dane (w tym 3D) spełniały kryteria klienta i tylko te kryteria, takie obiekty/dane były natychmiast udostępniane innym użytkownikom projektu na ich serwerach.


Mogło to być wykorzystane jako model referencyjny w innych dyscyplinach - na przykład architekci mogą współdzielić bryłę budynku z konstruktorami.

Kluczem do tego było „oznaczenie" każdego obiektu "stosownie", na obecną chwilę zdefiniowaliśmy stosownie na poziomie pliku.

C4C pomógł nam zrobić znaczący krok w kierunku pełnej międzydyscyplinarnej współpracy z wykorzystaniem jednego, wspólnego modelu."

źródło: http://planningandbuildingcontroltoday.co.uk/

 

 

2016-03-02